Central Europe business day 2022
DPP s.r.o.

DPP s.r.o.

On-site
Slovakia, Rybník
Mr. Adam Polomčák, konateľ

About Us

DPP s.r.o. je spoločnosť, so sídlom v Rybníku, založená v roku 2007. Hlavným motívom vzniku spoločnosti bolo využiť zručnosť ľudí z daného regiónu pri výrobe a montáži energetických zariadení. Ide hlavne o tlakové aj netlakové príslušenstvo kotlov pre spaľovanie klasických palív, ale aj energetických celkov, kde sa ako palivo používa biomasa. Neskôr naša spoločnosť rozšírila svoj predmet činnosti aj o vyhradené technické zariadenia elektrické a zdvíhacie (viď. certifikáty a oprávnenia). Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009) pre oblasti zámočníctvo, kovovýroba a výroba, montáž a opravy tlakových, elektrických a zdvíhacích zariadení a máme zavedené systémy environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a manažérstva riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2008 pre horeuvedené oblasti. Základnou filozofiou našej firmy je flexibilný prístup k našim zákazníkom - poskytovanie dodávok a služieb v požadovanej kvalite a načas.

Areas of Activity

  • engineering
Organisation
DPP s.r.o.

Country
Slovakia
Rybník

Type
Company

Size
1-20

Website
https://www.dpp-rybnik.sk/

Additional info about company


Participating in
29.9.2022 B2B negotiations

Cooperation Profiles

x

Requested

available production capacities

Offered

available production capacities

Participants

Mr. Adam Polomčák konateľ