Central Europe business day 2022
GAMO a.s.

GAMO a.s.

On-site
Slovakia, Banská Bystrica
Ms. Martina Kormaník, akvizičný obchodník
Ms. Zuzana Omelková, Foreign Trade and Cooperation Manager

About Us

Stratégiou spoločnosti GAMO je dlhodobé pokrytie trhu s vysokou kvalitou služieb. Ako spoločnosť s 30-ročnou históriou dokážeme poskytnúť IT služby aj náročným zákazníkom. Zameriavame sa na poskytovanie progresívnych riešení a služieb v oblasti cloud computingu a kybernetickej bezpečnosti, vývoj softvérových riešení a poskytovanie garantovanej zákazníckej podpory. Vybudovali sme vlastné cloudové riešenie založené na najnovších technológiách, ktoré spĺňa medzinárodné štandardy v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti. V spolupráci s nadnárodným partnerom prevádzkujeme SOC -Security Operation Center založené na zdieľaných službách.

Areas of Activity

  • ICT
Organisation
GAMO a.s.

Country
Slovakia
Banská Bystrica

Type
Company

Size
21-100

Website
https://www.gamo.sk/en

Additional info about company
link
link
link


Participating in
29.9.2022 B2B negotiations

Cooperation Profiles

Hľadáme potenciálnych klientov a partnerov v európskom priestore, ktorým by sme mohli poskytovať služby v oblasti cloudu a kybernetickej odolnosti. Zaujímajú nás vývojárske spoločnosti, ktoré potrebujú cloudové prostredie na vývoj a poskytovanie svojich aplikácií, výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré chcú jednoducho a efektívne zlepšovať služby v cloude s vysokým výkonom a zaručenou dostupnosťou pre svoje podnikanie a zároveň vyžadujú vysokú bezpečnosť a dostupnosť svojich údajov.

Requested

cooperation in R&D partner supplier tenders

Offered

available production capacities cooperation in R&D partner supplier

Participants

Ms. Martina Kormaník akvizičný obchodník

Ms. Zuzana Omelková Foreign Trade and Cooperation Manager